Ungarn

Languages

Program kalender

Program søk:


Avansert søk

Veksling

KULTUREN

 Bookmark and Share  Print article  Send link

fototar_Kult_Bud_HidunnepDen ungarske kulturen har blitt påvirket fra en mengde ulike hold. Helt siden forfedrene for mer enn 1 500 år sidan forlot området vest og øst for Uralfjellene og begynte å vandre vestover, har de blitt påvirket av manga ulike kulturer.

Under denne folkevandringstiden fikk de inflytelse fra iranske og tyrkiske folkegrupper og mengder av tyrkiske ord i ungarsk kommer fra den tiden.

Fra å ha vært jegare og fiskere gikk de over til å drive med buskap og dyrke jorden, men var fremdeles et krigende rytterfolk.
 
Litt etter litt dro de seg lenger vestover, forlot området nord for Svartehavet havet og trengte in i Karpatene på slutten av 800-tallet. Herifra gjorde de krigerske raid dypt inn i nordre, vestra, sødre og sydøstre Europa, til de på 1000-tallet tok kristendommen og grunnla en stat på nåværende område.
Helt siden grunnleggingen av staten har den ungarske kulturen blitt sterkt påvirket av vestre Europas ulike kulturer.

 
SPRÅKET
Ungarsk tillhører den finsk-ugriske språkgruppen og er nærmest beslektat med en del ugriske språk i Russland og på langt hold med finsk og estnisk.
Det eldsta språkminnesmerket er stiftelserklæringen for klostret i Tihany fra 1055 med noen ungarske ord innsatt i den latinske teksten. En sammanhengende tekst på ungarsk finns i Halotti beszéd, en kort liktale fra begynnelsen av 1200-talet.
Noen spesielle drag i det ungarske språket
- betoningen ligger alltid på første stavelsen i et ord
- 44 bokstaver i alfabetet
- postposisjoner i stedet for preposisjoner (bilen står huset foran)
- bøying av verb er avhengig av om verbets objekt er bestemt eller ubestemt
(jeg ser fuglenn - jeg ser en fugl)
- verbet kan dermed "inkorporere" objektet (szeretlek = jeg elskar deg)
- suffiks brukes ofte som kasusformer
- etter regne- og mengdord står hovedordet i singularis (jeg har to bok, mange hest)
- et eneste pronomenform for han, hun, den, det (ö)
- ungarsk er utrolig ordritk, noe som gjør det veldig vanskelig å oversetta ungarsk lyrikk
 
 
ALLE DISSE UNGARERE...
Ungarere og deras etterkommere har vært mest framgangsrike innen musikk, filmkunst, ulike vitenskaper, sjakk og idrett.

Noen eksempel fra musikkens verden: Bartók, Eötvös, Goldmark, Kálmán, Kodály, Kurtág, Lehár, Ligeti, Liszt, Rost, Schiff, Solti og von Dohnányi.
 
Fra filmens: Cukor, Curtiz (Kertész), Fábri, Fox (Friedman), Jancsó, Korda, Lugósi, Szabó og Zukor.
 
Mengder av oppfinnelser og oppdagelser er gjort av ungarere: Fra 1400-talets kocsi, en firehjuls vogn fra byen Kócs (lånord i manga språk: eng. coach, sv. kusk, ty. Kutsche), via Kempelenssjakkmaskin og fonograf på 1700-tallet, Semmelweis oppdagelse av årsaken til barselsykdommer på 1800-talet tll vår tids ulika dataprogram (Basic, e-post, Excel, Word), hologram, glasfiberbetong og uppdagelsen av C-vitaminet.

Andre eksempel på oppfinnelser:
Datamaskinen (János Neumann), el-lokomotivet (Kálmán Kandó), farge-TVn og LP-skiven(Péter Goldmark), holografen (Dénes Gábor), jetdriften (Albert Fonó), kulepennen (László József Bíró), lydfilmen (Dénes Mihály), luftskipet (Dávid Schwartz - Zeppelin kjøpte senere hans patent), fyrstikken (János Irinyi) og sentralbordet (Tivadar Puskás).
 
Ungarerne har også lenge vært fremstående i sjakk, de senaste tiårene ikke minst på damesidan: Av de tre søstene Polgár ble Judit stormester/damer ved tolv års alder, ved femten års alder bland herrene og beseiret senere både Spasskij og Karpov. På damesiden er hun i dag den mest framstående sjakkspilleren i alle kategorier.

Under de olympiska leker har ungarerne til og med OL i Aten 2004 tatt 157 gullmedaljer, noe som plasserer Ungarn på åttende plass i verden. Paradgrenene har vært fektning (34 gullmedaljer), svømming/stup (23), kano (17), bryting (19), gymnastikk (14), boksning (10) og vannpolo (9).
 
NOBELPRISEN
Hittil har de 19 Nobelpristagere med ungarsk tilkytning:
Økonomi (Friedman 1976, Stigler 82, Harsányi 94)
Fredsprisen (Abraham 1985, Wiesel 86)
Fysikk (von Lenárd 1905, Rabi 44, Wigner 63, Gábor 71)
Fysiologi/Medisin (Bárány 1914, Szent-Györgyi 37, von Békésy 61, Gajdusek 76)
Kjemi (Zsigmondy 1925, Ruziczka 39, de Hevesy 43, Polanyi 86, Olah 94)
Litteratur (Kertész 2002)
 
ETTERKOMMERNE
Med ungarere spredd over hele verden er det ikke så rart at man ofte møter mennisker med ungarsk bakgrunn. Manga har beholdt sine ungarske navn, andre har tilpasset sine navn til det nye språket. Her bare noen eksempler:
Tony Curtis, Leslie Howard, (utbryterkongen) Houdini, Goldie Hawn, Paul Newman, Peter Lorre, Paul Simon, Gene Simmons (KISS), Georg Soros.
 
BOKTIPS
A Concise History of Hungary, Miklós Molnár, Cambridge University Press 2001
Famous Hungarians, Rubicon Books, Budapest 2002
World Famous Hungarians, Kossuth Publishing, Budapest 2004