Maďarsko

Tourism in Hungary

Languages

Map

 Bookmark and Share  Print article  Send link

 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vyhľadať služby & Naplánovať trasu

 Bookmark and Share  Print article  Send link

Vyhľadať služby

1. Označte službu/služby, ktoré chcete vyhľadať.

2. Zadajte názov obce.

3. Kliknite na šípku (>>) vedľa názvu obce.

4. Pomocou ikony lupy na ľavej strane mapy približujte obec a počkajte, kým sa objavia ikony, ktoré označujú služby. (V závislosti od rýchlosti vášho internetového pripojenia, počtu požadovaných služieb a úrovne priblíženia môže proces trvať niekoľko minút.)

5. Pod vyhľadávačom názvu obce môžete označiť aj vyhľadávanie v okolí 5-15-25-50 km.

Naplánovať trasu

1. Zadajte presný názov hľadanej obce.

2. Označte možnosť „Naplánovať trasu kliknutím”

3. Kliknite na šípku (>>) vedľa názvu obce.

4. Kliknite na ikonu na mape, ktorá označuje hľadanú obec. Na pravej strane sa zobrazí popis trasy, ktorý si môžete aj vytlačiť.

5. Trasu môžete naplánovať aj kliknutím na ikony, ktoré označujú služby.

Použitie mapy môžete vidieť aj na tomto filmu:

 

Späť