Ungern

Languages

Evenemangskalender

Händelsesökning:


Avancerad sökning

Valutaväxling

Annonser

Annonser

Hungary Tourism application

Religioner I Ungern

 Bookmark and Share  Print article  Send link

fototar_Tihany_ApatsagDet finns åtminstone två olika kyrkor i varje ungersk stad eller by, en romersk-katolsk och en protestantisk - den senare kan vara luthersk eller kalvinistisk. Fram till andra världskriget kunde det också finnas en synagoga och här och var ser man i dag också serbisk-ortodoxa och grekisk-katolska kyrkor (uniatkyrkor).

Religionen i siffror: Två tredjedelar av befolkningen är romerska katoliker, 20% är kalvinister, 5% är lutheraner och omkring 7% tillhör andra trosriktningar.

"Ur-ungrarna" (magyarerna) var hedniska nomader och dyrkade naturväsen i stället för gudar. De hade varit på vandring västerut från de asiatiska stäpperna nära Uralbergen i flera hundra år och blev kristna först efter det att de hade klivit ner från hästryggen, bytt livsstil och bildat en gemensam stat i Karpaterbäckenet en bit in på 900-talet.
 
Vår första kung, István (Stefan, 975-1038), förstod att landets existens var avhängig av en anpassning till den europeiska kulturmiljön. Trots folkets motstånd lät han bygga kyrkor runt om i landet och med hjälp av munkar och präster från Rom och Venedig konverterade han sitt folk till kristendomen. Kungen helgonförklarades i slutet av 1000-talet och hans tusenåriga krona kan man i dag beundra i parlamentsbyggnaden i Budapest.
 
I dag är kyrkan skild från staten, som dock ger ett visst finansiellt stöd till den. Det finns ungefär 3 000 församlingar runt om i landet och majoriteten av dem är romersk-katolska. Men det finns ytterligare elva kristna kyrkor som skiljer sig från varandra enbart i sitt sätt att tolka bibeln och i sina ceremonier - bland annat armeniska, baptistiska, grekiska, koptiska och andra. Mässan förrättas vanligen på ungerska, ibland på latin eller annat språk.

De romerska katolikernas religiösa centrum är i dag den stad kung István föddes i, där han senare kröntes vid julhelgen år 1000 och som enligt kungens önskan blev landets första kungliga och religiösa huvudstad - Esztergom. Basilikan där är den största kyrkan i landet och staden är också ärkebiskopssäte. Dessutom har vi 14 andra stiftsstäder - sju av dem grundades av kung István i början av 1000-talet.
 
Den näst största religiösa gruppen, som var fjärde ungrare tillhör, är protestanterna, som kan vara kalvinister eller lutheraner. Protestantismen spred sig mest i den östra delen av landet från mitten av 1500-talet.
 
En gång i tiden var det Ungern, som hade den största andelen mosaiska trosbekännare inom sin befolkning i Europa. Judarna kom hit i början av 1300-talet, då de måste fly från andra delar av kontinenten och fick då en fristad av den ungerska kungen. Medeltida synagogor hittar man i de gamla handelsstäderna runt om i landet.
Andra världskrigets fasor drabbade de ungerska judarna värst av alla och majoriteten av dem dödades. I dag lever omkring 100 000 judar i landet. De flesta synagogorna förstördes under kriget eller gjordes senare om till kulturinstitutioner. I Budapest ligger fortfarande Europas största och vackraste synagoga, som vittnar om hur rik och betydelsefull judendomen en gång var i Ungern.
 
Både de kristna och de judiska församlingarna har sina egna institutioner när det gäller utbildning och vård i form av prästseminarier, skolor och olika kultur-, sjuk- och äldrevårdsinstitutioner.

I dag finns det över 140 religiösa grupper och kyrkor i Ungern. Enligt ungersk lag räcker det med 100 personer, som är överens om en grupps andliga innehåll och former för att man ska kunna inrätta och registrera en ny kyrka. Förutom de fyra stora kyrkorna med historiska rötter i Ungern finns det ett tjugotal andra större religiösa grupper, till exempel buddister, hinduer, krishnatroende, muslimer och scientologer. Det finns också keltiska wicca-grupper, shamanister och till och med ett häxsällskap med 150 medlemmar.